Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar

Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar

ABONE OL
21.12.2020 00:47
Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar
blank
0

BEĞENDİM

ABONE OL

BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR

Bulaşıcı hastalıklar, geliştikleri yerlerde sınırlı kalmadan, çevreye bulaşma ve yayılma özelliği taşırlar. Bulaşıcı hastalıkların ilk geliştikleri yerde sınırlı kalmalarını sağlamak ve daha geniş çevreye yayılmalarını önlemek için alınacak önlemlerin başında, “bulaşıcı hastalık bildirimleri” gelmektedir.

Bulaşıcı hastalıklar; bulaşma, saldırma, yayılma ve gizlilik özelliklerine göre aşağıdaki bildirme biçimleriyle bildirilirler:

 1. Ulusal düzeyde bildirim
 2. Uluslar arası düzeyde bildirim
 3. Bildirimin, ulusal resmi yazı ile yapıldığı bildirimler
 4. Bildirimin, ulusal gizli yazı ile yapıldığı bildirimler
bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar

bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar

1- Ulusal Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar:

Ulusal Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar görüldüklerinde, Ülkemiz genelinde bildirilirler. Ulusal Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar’da bildirme zinciri aşağıdaki gibidir:

 • Sağlık Ocakları, Hastaneler, Dispanserler: Sağlık Grup Başkanlığı’na bildirir.
 • Sağlık Grup Başkanlığı: Sağlık Müdürlüğü’ne bildirir.
 • Sağlık Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı’na bildirir.

Aşağıda kümelendirilen Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların A, C, D kümesinde bulunanları, Ulusal Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklardır.

2- Uluslar arası Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar:

Görüldüklerinde dünya geneline yayılabilen GRUP:B’de yer alan Çiçek, Sarı Humma, Epidemik Tifüs, Veba hastalıkları, görüldükleri ülkede, Ulusal Bildirim ile birlikte, Uluslar arası Bildirim ile Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilirler.

3- Bildirimleri Ulusal Resmi Yazı ile Yapılan Bulaşıcı Hastalıklar:

 • Tüberküloz
 • sıtma
 • Trahom
 • AIDS

4- Bildirimleri Ulusal Gizli Yazı ile Yapılan Bulaşıcı Hastalıklar:

 1. Sifilis
 2. AIDS

Ülkemizde Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı 2005 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nin (DSÖ-WHO) yayınlarını kaynak alarak üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ile birlikte yaptığı çalışmalar sonunda 4 değişik bildirim türünde 51 adet Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık belirlemiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ YÖNERGESİ’NE” göre, Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar, 4 gruba ayrılmaktadır.

1. grup: A Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar
2. grup: B Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar
3. grup: C Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar
4. grup: D Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar

Bulaşıcı Hastalıkların Bildirilmesinde Sağlanacak Yararlar:

1- Bölgesinde, Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık çıkan Sağlık Evi, Sağlık Ocağı ve Aile Sağlığı Merkezi bulaşıcı hastalığı bir üst kurumuna bildirmekle, bulaşıcı hastalığın önlenmesinde yapılacak çalışmalar için yardım ve destek istemiş olacaktır.
2- Bir bölgede gelişen Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalığın, Sağlık Müdürlüklerine ve Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi, bulaşıcı hastalığın yakın ve komşu bölgelere yayılmasını önleme çalışmalarının başlatılmasına öncülük edecektir.
3- Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların kusursuz ve düzenli bir biçimde bildirimleri, bulaşıcı hastalıkların kayıtlarının tutulmasına, sayılmalarına ve gerekli araştırmaların yapılmasına yarar sağlayacaktır.
4- Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların bildirilmesi, ilgili kamu kuruluş ve görevleri için yasal zorunluluktur.

A GRUBU BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR:

1- AIDS
2- AKUT KANLI İSHAL
3- BOĞMACA
4- BRUSELLOZ
5- DİFTERİ
6- GONORE
7- HIV İNFEKSİYONU
8- KABAKULAK
9- KIZAMIK
10- KIZAMIKÇIK
11- KOLERA
12- KUDUZ/ KUDUZ KUŞKULU TEMAS
13- MENİNGOKOKSİK İNFEKSİYONLAR
14- NEONATAL TETANOS
15- POLİOMİYELİT
16- SİFİLİZ
17- SITMA
18- ŞARBON
19- ŞARK ÇIBANI
20- TETANOS
21- TİFO
22- TÜBERKÜLOZ
23- AKUT VİRAL HEPATİTLER

B GRUBU BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR:

1- ÇİÇEK
2- SARI HUMMA
3- EPİDEMİK TİFÜS
4- VEBA

C GRUBU BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR:

1- AKUT HEMORAJİK ATEŞ
2- JAKOB HASTALIĞI
3- EKİNOKKOZ
4- H. İNFLUENZA Tip b (Hib)
5- İNFLUENZA
6- KALA-AZAR
7- KONJENİTAL RUBELLA
8- LEJYONER HASTALIĞI
9- LEPRA
10- LEPTOSPİROZ
11- SUBAKUT SKLEROZAN
12- PANENSEFALİT (SSPE)
13- ŞİŞTOZOMİYAZ
14- TRAHOM
15- TOKSOPLAZMOZ
16- TULAREMİ

D GRUBU BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR:

1- CAMPYLOBACTER JEJUNİ
2- CHLAMYDIA TRACHOMATİS
3- CRYPTOSPORIDIUM (SP)
4- ENTAMOEBA HİSTOLYTICA
5- ENTEROHEMORAJİK E.COLİ
6- GİARDİA İNTESTİNALİS
7- SALMONELLA SP.
8- SHİGELLA SP.

9- LİSTERİA MONOCYTOGENES

En az 10 karakter gerekli