Müslümanlığın Dünyanın En Hızlı Büyüyen Dini Olmasının Nedenleri

Müslümanlığın Dünyanın En Hızlı Büyüyen Dini Olmasının Nedenleri

Pew Araştırma Merkezi’nin araştırmalarına göre İslam, dünyanın en hızlı büyüyen dini. Tahminler, 21. yüzyılın ikinci yarısında Müslümanların dünyanın en büyük dini grubu olarak Hıristiyanların yerini alacağını gösteriyor. 2015’ten 2060’a kadar küresel Müslüman nüfusun 1,8 milyardan 3 milyara çıkması bekleniyor. 2060’ta Müslümanlar, dünya nüfusunun %31,1’ini temsil edecek. Peki, Müslüman nüfustaki bu hızlı büyümeyi hangi faktörler tetikleyecek?

Müslüman Dininin Nüfusunun Genç Olması

Müslüman nüfus, dünyanın diğer tüm büyük dinleri arasında en genç olanıdır. Bu nüfusun medyan yaşı yalnızca 24’tür. Şu anda dünyanın en büyük dini topluluğu olan Hıristiyanların medyan yaşı 30’dur. Hinduların medyan yaşı 27’dir, ancak bu dini grubun doğurganlık oranı ve toplam nüfusu, Müslümanlarınkinden çok daha düşüktür. Diğer tüm büyük dini grupların ortanca yaşı 30’un üzerindedir.

En Hızlı Büyüyen Dini
En Hızlı Büyüyen Dini

Yüksek Doğurganlık Oranları

İslam’ın büyümesini destekleyen bir diğer önemli neden, Müslüman kadınların doğurganlık oranlarının yüksek olmasıdır. Müslüman kadınlar, dünyada geniş bir varlığı olan diğer dini gruplardan daha fazla çocuk doğuruyorlar. Ortalama olarak, Müslüman kadınların doğurganlık oranı 2,9’dur. Hıristiyanlar, bir sonraki en yüksek doğurganlık oranına 2.6 sahiptir. Bu nedenle, çocuk doğurma çağındaki çok sayıda Müslümanın daha fazla çocuk doğurması, dünyanın Müslüman nüfusunun hızlı bir şekilde büyümesini teşvik etmektedir.

Dini Geçiş Nispeten Düşük

Çoğu Müslüman ülkede, dini geçiş nispeten düşük bulunmuştur. Çoğu zaman, İslami yasaları sıkı bir şekilde takip eden ülkeler, vatandaşlarını dinden dönme nedeniyle ağır cezalara tabi tutar. Genel olarak, Müslüman ebeveynlerden doğan Müslümanların çoğu, genellikle İslam’a bağlı kalır ve dinlerini değiştirmez. Aksine, doğuştan Hıristiyanların büyük bir bölümünün takip eden yıllarda inançsız hale gelmesi veya hiçbir dine inanmaması beklendiğinden, Hıristiyan nüfusun azalması bekleniyor. Bu insanlar ayrıca daha az çocuk üretme eğilimindedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir