Hızlı Ve Kolay Şekilde Nasıl Boşanılır? Kolay Boşanmanın Yolları?

Hızlı Ve Kolay Şekilde Nasıl Boşanılır? Kolay Boşanmanın Yolları?
Yayınlama: 16.09.2021
166
A+
A-

Ayrıca çiftlerin çocukları da söz konusu olması durumunda çocuklar da bu zaman dilimi zarfında ciddi anlamda negatif yönde etkilenebiliyor. Dünyanın birçok ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de özellikle son 20 yıllık zaman zarfında boşanma eylemlerinde ciddi anlamda yükseliş meydana gelmiştir. Bu durumda tarafların yoğun yıpranmaması ve varsa çocukların da bu durumdan etkilenmemesi açısından daha servi ve pratik bir biçimde boşanma yollarını arayabiliyorlar.

En Kolay Boşanma Nasıl Gerçekleştirilir?

Her iki taraf tarafından da aynı anda boşanma talebi oluşturulması durumunda boşanma eylemi normal süreden daha erken sürede gerçekleştirilebilir. Medeni anlamda boşanmak isteyen çiftler açısından ayrıca bu kapsamda yasal yönden de herhangi bir kısıtlayıcı madde söz konusu değildir. Dolaysıyla yasal bakımdan da tarafların daha pratik ve zahmetsiz bir biçimde boşanması desteklenebiliyor. Bu tarzdan gerçekleştirilen boşanma eylemlerine ise anlaşmalı boşanma adı veriliyor.

Yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte çiftlerin daha seri bir biçimde boşanmasına yönelik bu etkili boşanma yöntemi hayata geçirildi. İsminden de anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanma tercihler doğrultusunda bir avukat üzerinden gerçekleştirilebilir. Ya da tarafların hazırladığı boşanma dilekçesi ilgili avukat üzerinden de yazdırılabilir.

Dolaysıyla hazırlanan dilekçe belgesi üzerinden Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak tek celsede boşanma eylemi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Anlaşmalı boşanma davası tercihler doğrultusunda çift taraflı olarak açılabileceği gibi tek taraflı olarak da kolayca açılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli faktör ise, anlaşmalı boşanma dilekçesinde anlaşmalı boşanma ibaresinin açık bir biçimde vurgulanması gerekiyor.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Sadece ülkemizde değil birçok Avrupa ülkelerinde de güvenle uygulanan anlaşmalı boşanma dilekçesinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar da söz konusudur. Her iki tarafın da dilekçe belgesinde ikamet adresini kusursuz bir şekilde belirtmesi gerekiyor. Bu durumun temel sebebi ise ilgili Aile Mahkemesi tarafından taraflara tebligat gönderimi gerçekleştirilebilmesidir.

Dolaysıyla hatalı bir biçimde belirtilen adres bilgileri beraberinde tarafların gecikmeli boşanmasına neden olabiliyor. Söz konusu tebliğler ise bölgenin yoğunluğu baz alınarak ortalama olarak 7 günlük zaman dilimi içerinde tarafların adresine gönderiliyor.

Dilekçe belgesinde belirtilen ikamet adresinde herhangi bir hata durumu söz konusu olmadığı takdirde adrese gönderilen tebligat belgesi taraflar tarafından imzalanarak bu sayede anlaşmalı boşanmada ciddi anlamda yol kat edilebilir. İlgili bölgenin yoğunluğu bazında ortalama olarak 30 ila 90 günlük zaman dilimi içerisinde mahkeme tarihi belirlenebiliyor.

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Türkiye’de uygulanmasına rağmen anlaşmalı boşanma konusunda boşanma kararı alan birçok çift tarafından yeteri düzeyde bilgi söz konusu değildir. Anlaşmalı boşanma eyleminde taraflar ayrıca tercihleri veya doğrudan gereksinim duymaları durumunda tarafların mal ve çocuk paylaşımlarına dair dilekçe belgesinde açıkça talepte bulunabiliyor.

Taraflar bu anlamda tercihleri doğrultusunda anlaşmalı boşanma süreci öncesinde birbiriyle anlaşma sağlayarak mal ve çocuk paylaşımı konusunu da dilekçeye ilave ederek imzalayabilir. Şiddetli geçimsizlik durumu anlaşmalı boşanmanın gerçekleştirilmesi açısından genel olarak yeterli nedenler arasında yer alıyor. Boşanma kararı ise bağlı bulunulan Aile Mahkemesi hâkimi tarafından mahkeme alanında açık bir şekilde dile getirilir. Tarafların boşanmadan cayma olasılığı da göz alınarak mahkeme kararının ayrıca 15 günlük zaman dilimince ertelenmesi de söz konusu olabiliyor.

Anlaşmalı Boşanmada Mahkeme Kararının Askıya Alınması

Bilinenin tam aksine oldukça kısa süreli bir boşanma eylemi olan anlaşmalı boşanmada tarafların mahkeme kararı sonrasında da yeniden anlaşma sağlaması durumu göz önüne alınıyor. Bu kapsamda tarafların yeniden birleşmesi söz konusu olduğunda anlaşmalı boşanmada mahkeme tarafından alınan karar 15 günlüğüne askıya alınabiliyor.

Ayrıca söz konusu askı süreci boyunca da tarafların resmi anlamda birbirinden boşandığına dair her iki taraftan da imza alınması durumunda artık boşanma eylemi tamamen gerçekleştirilmiş sayılır. Bu eylemden sonrasında ise ayrıca ilgili Aile Mahkemesi tarafından her iki tarafa da boşanma eyleminin gerçekleştirildiğine dair tebligat belgesi sunulur. Bu sayede anlaşmalı boşanma eylemi üzerinden tarafların yıpratılmadan ve zorluk çekmesi söz konusu olmadan boşanma eylemi tamamlanmış olur.

Taraflardan Birinde Problem Meydana Gelmesi Durumunda Boşanma Nasıl Gerçekleştirilir?

Sıklıkla görülebilen durumlardan olan taraflardan birinin çeşitli nedenleri öne sürerek boşanmak istememesi beraberinde boşanma sürecinin daha da uzamasına ve bu durum sonucunda ise her iki tarafın da ciddi anlamda yıpranmasına neden olabiliyor. Ülkemizde yaygın olarak görüldüğü üzere daha çok kadının boşanmayı talep etmemesi varsa çocukların da bu durumdan negatif etkilenmesine yol açabiliyor.

Dolaysıyla tek taraflı boşanmaların istenmediği boşanmaya ise çekişmeli boşanma adı veriliyor. Dolaysıyla bu boşanma türü normal boşanmalara oranla çok daha zahmetli ve yorucu sürecin geçmesine neden olabiliyor. Bu eylemin gerçekleştirilmesi halinde boşanmayın talep eden tarafın alanında profesyonel bir avukat tercih etmesi boşanma sürecinin kısalması açısından hayati bir önem arz ediyor. Ekonomik yönden durumu negatif olan kadınlara ise doğrudan devlet tarafından profesyonel avukat tahsis ediliyor.

Hızlı Boşanmalar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Taraflardan birinde problem meydana gelmesi durumunda boşanma durumu ayrıca davada görev alan avukatların da ciddi anlamda zahmetler çekmesine neden olabiliyor. Eşlerden birinin diğerini aldatması ilk boşanma eyleminin temel sebebi olarak kabul edilir. Bu durumda Aile Mahkemesi üzerinden ispatlanması da mahkeme tarafından dikkate alınabiliyor.

Çiftlerden birinin diğerine kötü hal ve hareketlerde bulunması, küfür ve hakaretlerde bulunması, onurunu ve gururunu rencide edecek tutum ve eylemlerde bulunması da boşanmaların en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Dolaysıyla Medeni Yasada da yer aldığı üzere devamlı bir şekilde aşağılanan tarafın kadın veya erkek olması fark etmeksizin herhangi bir fiziksel şiddete maruz kalması söz konusu olmadığında dahi dava açabilme hakkına sahiptir.

Tek Taraflı Boşanma Davası Açılması

Tek taraflı boşanma davası açılması en zorlu boşanmaların olduğu durumlardır. Dolaysıyla anlaşmalı boşanmalar haricinde bu eylemin gerçekleştirilmesi maddi anlamda da negatif yönde etkilenme anlamına geliyor. Tek taraflı boşanma davasında bireyin eşinden psikolojik baskı gördüğünü şahitler doğrultusunda ispat etmesi davanın daha da hızlanmasında önemli rol üstleniyor. Dolaysıyla darp alması durumunda resmi olarak ispatlaması gerekiyor. Çiftlerden biri küçük düşürücü suçlar işlediğinde ve bu durumu resmi anlamda belgelediğinde boşanma davası açma hakkına sahip olabiliyor.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.