Boşanmada Nafaka Davası Nasıl Açılır? Nafaka Maaşın Ne Kadarıdır?

Boşanmada Nafaka Davası Nasıl Açılır? Nafaka Maaşın Ne Kadarıdır?

Boşanmak veya boşanmak üzere olan eşlerin merak ettiği konulardan birisi de Nafaka Davası Nasıl Açılır konusudur. Nafaka, boşanma sonucunda eşlerden birinin mali anlamda sıkıntıya düşerek, ihtiyaçlarını karşılamayacak olan eşe, mahkeme hâkim tarafından takdir edilen paradır. Nafakaya, bakım nafakası ya da yardım nafakası da denilebilir. Bakım nafakası, iştirak, yoksulluk ve tedbir nafakaları kapsamındadır. Boşanma davasına ilişkin düzenlemeler TMK (Türk Medeni Kanunu) kapsamındadır. Nafaka davası açabilmek için TMK uyarınca birtakım şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartların oluşması halinde boşanma davası esnasında veya sonrasında nafaka davası ile nafaka talep edilmesi mümkündür. Nafaka davası, nafaka şartların oluşması halinde nafaka talebinde bulunacak eş tarafında yetkili mahkeme de açılmaktadır.

Boşanmadan Nafakanın Şartları

Boşanma davası; nafaka ve nafaka davası şartları oluşması halinde, boşanma nedeniyle mali olarak zora düşecek taraf, diğer taraftan nafaka talep edebilir. Nafaka şartları, temel olarak iki şekildedir. Boşanma sonucunda talepte bulunan eş yoksulluğa düşecek olmalı ve nafaka talebinde bulunan eşin boşanmada ağır bir kusurunun olmaması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında, nafaka anlaşma protokolünde belirlenir ve nafaka miktarı taraflar arasında serbestçe belirlenir. Nafaka davası şartları, talepte bulunan yoksulluğa düşecek olması ve ağır kusurlu olmaması halinde oluşturulur, bunun yanında boşanma davalarında eşlerin nafaka talebinde bulunabilmesi için evliliğin ne kadar sürmesi gerektiğine dair kanunda bir düzenleme bulunmamaktadır.

Boşanma Davasında Nafaka Neye Göre Belirlenir?

Boşanmada nafakanın neye göre belirlendiği boşanacak olan eşler tarafından merak edilen diğer bir husustur. Boşanma davalarında nafaka; eşlerin ekonomik ve sosyal durumları, günün ekonomik koşulları ile paranın alım gücü, hayatlarını idame ettirebilmek amacıyla belirlenen ihtiyaçlar gibi durumlar göz önüne alınması gereken hususlardır. Tedbir nafakası sadece boşanma davası zamanında verilmektedir. Bir nafakası TMK gereğince tarafların geçim, barınma, çocuğun bakım ve eğitim giderleri ve malların yönetimi gibi giderler için tayin edilmektedir.

Hâkim, tüm bu giderleri göz önünde bulundurarak gerekli olan miktarı belirleyerek, tedbir olarak tayin etmektedir. Çocuğun yerleştirilmesi sürecinde; velayetin verilmediği eş tarafından iştirak nafakası ödenmektedir. İştirak nafakası takdir edilirken; çocuğun bakım, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçları doğrultusunda alınmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenmiş olan nafaka miktarı her iki tarafça uygulamaktadır.

Boşanma Davasında Nafaka Maaşın Ne Kadarıdır?

Boşanmalarda nafaka maaşın 1/4 oranında kesilmektedir ve nafakanın ödenmemesi halinde icra yolu ile tahsil edilmektedir. Maaş üzerinde birden fazla haciz bulunması durumunda nafaka alacakları öncelikli alacaklardan sıralamasına konulacaktır. Nafaka davalarında dikkat edilmesi gereken husus, nafaka ödemesi gerçekleştirilmediği takdirde hapis yaptırımı ile karşı karşıya kalınabileceğidir.

Geriye Dönük Nafaka Davası

Nafaka talebinde bulunacak eşlerin merak ettiği sorulardan birisi de, geriye dönük nafaka davası açılıp açılmayacağı konusudur. Geçmişe dönük nafaka davası iki şekilde belirlenmektedir. Öncelikle geçmişe dönük tedbir nafakası talebinde; tedbir nafakası boşanma davası süresince belirlenen nafakanın, davanın sonuçlanması ile sona erecek olan nafakadır. Uzun süren boşanma davalarında maddi olarak zora düşen tarafa nafaka tayin edilmediği durumlarda, mahkemeden davanın açıldığı tarihten itibaren ödenmek üzere geriye dönük tedbir nafakası talebinde bulunabilir. Bunun yanında ödenmemiş olan nafakaların ödenmesi amacıyla, geçmişe dönük yapılacak talep icra yoluyla yapılmaktadır. Ödenmemiş nafakaların tahsilatı için nafaka çeşidine göre ilamlı veya ilamsız icra takibi başlatılabilmektedir.

Nafaka Davası Çeşitleri

Tedbir nafakası

Tedbir nafakası: Tedbir nafakası eşlerden birinin ayrı yaşamasının haklı gerekçeleri durumunda, geçim giderlerine katkıda bulunmak için diğer eşe ödediği nafakaya denilir. Medeni kanunda; hâkim boşanma ya da ayrılık davası açılınca davanın devamı süresinde eşlerin barınması, geçinebilmesi, malların yönetimi, çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici düzenlemeler bulunmaktadır. Tedbir nafakası, davanın açıldığı tarihten davanın kesinleşmesine kadar devam etmektedir. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra tedbir nafakası isim değiştirerek devam etmektedir.

Yoksulluk nafakası

Yoksulluk nafakası: Yoksulluk nafakası; boşanma davasının sonuçlanması ile yoksulluğa düşen eşe, diğer eşin ödediği nafakaya denilmektedir. Medeni kanuna göre boşanma nedeniyle maddi olarak yoksul duruma düşecek taraf ağır kusuru olmamak kaydıyla geçinebilmesi için davalı taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilmektedir. Bu durum nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz şeklinde düzenlenmiştir. Mahkeme nafakaya kendiliğinden karar vermemektedir, nafaka istek halinde karar verilmektedir. Yoksulluk nafakası boşanma ile istenebileceği gibi boşanmadan sonra koşulların değişmesi ile de istenilebilmektedir. Yoksulluk nafakası mahkemenin kararının kesinleşmesi ile başlar ve nafaka miktarı ödeyecek kişinin mali gücüne uygun olarak belirlenir.

İştirak nafakası

İştirak nafakası: Ayrılık kararı verilmiş veya boşanma ile çocuğun velayetinin kendisine verilmemiş olan eşin, çocuğun bakım ve eğitim masraflarını karşılamak üzere diğer eşe ödediği nafaka türüdür. Medeni kanun göre boşanmaya karar verildiğinde anne baba dinlendikten sonra ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının görüşleri dikkate alınır ve daha sonra anne babanın hakları ve çocuk ile olan kişisel ilişkileri düzenlenir. Velayet kullanılmasında; çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulmaktadır.

Nafaka Davası Ön İnceleme

Nafaka davası açıldıktan sonra, taraflara dava dilekçesi, cevap dilekçesi tebliğ edilmektedir ve sonrasında duruşma günü verilmektedir. Duruşma önce eleme aşamasıdır ve bu aşamada hâkim uyuşmazlığı tespit ettikten sonra taraflar sulha teşvik edilmektedir. Taraflar sulh olmak istemezlerse, bu durumda taraflara delil ve tanıklarını bildirmeleri için 2 hafta mühlet verilmektedir.

Mahkemeye Sunulan Delil ve Tanıklar

Her iki taraf verilen süre zarfında tanık, facebook görüntüleri, WhatsApp konuşmaları, telefon iletişim kayıtları (telefon mesajları içeriği ve konuşma içeriği verilmez, yalnızca iletişim trafiği tespit edilir.) gibi deliler bildirilir. Bu deliller belgeler, nüfus kayıtları, hastane sağlık raporları gibi belgeler polis tarafından yapılır ve araştırmada tarafların nerede yaşadıkları ne iş yaptıkları gibi sorular sorulmaktadır. Boşanma davasındaki en önemli delil tanıklardır, tanıklar seçilirken konuyu yani geçimsizlik nedenlerini iyi bilen kişilerden seçilmesi, boşanma davasının kazanılmasında önemli rol oynamaktadır.

Nafaka Davası Ne Kadar Sürer?

Ön inceleme duruşması yapıldıktan sonra, diğer duruşmalarda iddialara yönelik deliler toplanır, tanıklar dinlenir, eksikler tamamlandıktan sonra avukatlar son savunmalarını yaparlar ve hâkim kararını vermesi beklenir. Boşanma davalarında bu süreç yaklaşık 1 sene sürebilmektedir.

Nafaka Davası Açma Ücreti

Nafaka davası açma ücreti; mahkeme masraflarını ve vekâlet ücretini içine almaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi ’ne göre nafaka davası açılırken mahkeme veznesine ödenmesi gereken bazı masraflar bulunmaktadır. Bu masraflar tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve tanık ücretleri, keşif gibi giderleri içine almaktadır. Nafaka davasına avukat vasıtasıyla açıldığı takdirde avukata ödenecek vekâlet ücreti avukatın bulunduğu il, tecrübesi gibi durumlar değiştirmektedir. Vekâlet ücreti her avukata göre farklı olabilmektedir.

Nafaka Davası Dilekçesinin Avukat İle Yazılmasının Önemi

Nafaka davası dilekçesi, nafaka talep eden eşin dava açması için gerekli olan belgelerdir ve bu dilekçenin aile ve boşanma alanında uzman bir avukat ile yazılması daha yararlı olacaktır. Nafaka davası dilekçesinde talebin tam anlamıyla doğru açıklanması ve nafakanın alınabilmesi için gerekli bir durumdur.  Nafaka davaları, her iki taraf için de zorlu ve oldukça önemli bir süreçtir. Sürecin doğru ve hızlı adımlarla atılabilmesi için uzman bir avukat ile nafaka davası dilekçesi hazırlanması gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular?

  • nafaka davası nasıl açılır,
  • nafaka davası açma,
  • nafaka davası nerede açılır
  • çocuğun babaya nafaka davası açması,
  • nafaka davasi,
  • çocuğun nafaka davası açması,
  • boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır,
  • okuyan erkek çocuğa kaç yaşına kadar nafaka ödenir,
  • geriye dönük nafaka davası açılabilir mi,
  • boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır,

Yayınlama: 16.09.2021
576
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.