Boşanma Nedenleri ve Sebepleri Nelerdir?

Aile kavramının oluşturan bazı temel direkler vardır. Bir ailenin hayatının saadeti, koca ve kadın arasındaki karşılıklı güven ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Bir evliliğin devamı şefkat, merhamet, karşılıklı güven duygusu, saygı ve birbirini anlayacak şekilde denklik üzerine kurulmaktadır. Karşılıklı bu güven sarsıldığında, karşılıklı olan hürmet ve muhabbet de kırılır. Kadın aile hayatında ev içindeki işlerin idarecisi olmak haysiyetiyle, kocasının malına, evladına ve her şeyine muhafaza memuru olduğundan; kadında bulunması gerekli en esaslı haslet sadakattir, güvendir. Kocanın vazifesi ise kadını himaye ve merhamet ve hürmettir. Bu temel vazifeler yapılmadığında ve aileyi oluşturan temel esaslara riayet edilmediğinde maalesef boşanmak için mahkemelere başvurulmakta ve hem boşanma sürecinde hem de boşanma sonrasında aile fertlerinin tamamı büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Boşanma Sebepleri

Evlilik akdi ile bir araya gelen kadın ve koca, bu evliliğin devamı için ciddi bir şekilde sorumluluklarının bilincinde olmaları gerekir. Sorumluluklar yanında sevgi ve saygıyı esas alan davranış biçimleri de evliliğin devamı için olmazsa almaz şartlardır. Aile kavramını hayatın devamı için bu kadar önemli olmasına rağmen, her geçen gün aile dinamikleri sarsılmaktadır. Maalesef günümüzde yapılan evliliklerin istatistiklere göre birçoğu kısa sürede boşanmakla neticelenmektedir. Boşanmayla neticelenen evliliklerin sebeplerini sayacak olursak en sık rastlanan boşanma sebepleri arasında fertler arasında şiddete başvurulması, saygısızlık ve fertlerin her ikisinin ya da birisinin başka bir kadınla veya erkekle zina yapması olarak sayılabilir. Bu sebeplerin dışında birçok boşanma sebebi bulunmaktadır.

Boşanma sebepleri; sorumsuzluk, erkeğin gereksizce kadının işine karışması ve/veya kadının gereksizce erkeğin işlerine karışması, zina, saygısızlık, karşılıklı güvenin sarsılması, şefkat ve merhametin eksikliği, şiddete başvurulması, sadakatin sarsılması, evlilik öncesinde eşlerin yeterince birbirini tanımaması, evlilik sürecinin aceleye getirilmesi gibi daha birçok sebep sayılabilir.

 

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Karı ve kocanın evlilik dışı başka kadın veya erkekle zina yapması, şiddete başvurulması, karşılıklı saygısızlık ve sabırsızlık, karı ve/veya kocanın kendilerine olan aşırı güvenleri, maddi olarak zenginleşme sebebiyle farklı hayat tarzına yönelme isteği, ilgisizliğin artması ve zor şeylerden kaçınma, evlilik öncesi eşlerin yeterince birbirlerini tanımadan evlenmeleri, eşlerin birbirlerine gereksiz aşırı müdahalesi; Erkeğin kadının, kadının erkeğin işlerine karışması, karı veya kocada bulunan sürekli rahatsızlıklar sebebiyle tahammülsüzlük, aşırı kıskançlık, erkeğin işinin olmaması ya da çalışmaması, kocanın karısını çalışmaya zorlaması, üvey çocuklara uygulanan şiddet, cinsel ilişkilerdeki dengesizlik ve uyumsuzluk, evliliğe sadece cinsellik yönünden bakılması, eşlerin birbirlerine karşı sürekli yalana başvurması, inançlardaki ciddi farklılıklar, aşırı yoksulluk, kadının ya da kocanın aşırı lüks yaşam isteği, zararlı alışkanlıklar (kumar, alkol, uyuşturucu gibi), çocuk sahibi olamama, çok erken veya çok geç yaşta yapılan evlilik, birbirini sevmeyen fertlerin evlenmeye zorlanması, evlenmeden önce ve evlendikten sonra kişilik açısından aşırı derecedeki farklı yapıların ortaya çıkması, tahammülsüzlük, internet etkisi, evliliğin karşıdaki kişiyle değil de aile ile yapılıyor imajı, eğitimdeki farklar, dedikodu çıkarmak, kültürel farklar gibi nedenler yapılan evliliğin boşanmayla neticelenmesine sebebiyet vermektedir.

 

İstatistiklere Göre Boşanma Oranları

 • Karşılıklı aşkın bitmesi (%40)
 • Aldatmak (%36)
 • Yalana sıklıkla başvurulması (%30)
 • Şiddetli geçimsizlik (%20)
 • Romantik şeylerin yapılmaması (%20)
 • Bekâr Olmak istenmesi, Arkadaşlarına takılma isteği ve gece hayatı (%20)
 • Ferdin/fertlerin arkadaşlarıyla ve birbirlerinin ailesiyle uyumlu olmamaları (%18)
 • İlişkilerde sürekli sorunların yaşanması (%15)

 

Türk Medeni Kanunu’nda ve Yargıtay Tarafından Boşanma Kararı Verilmesini Gerektiren Vakıalar

 1. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
 • Güven sarsıcı davranışlar,
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama,
 • Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi,
 • Aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma,
 • Eşini sevmediğini beyan etme,
 • Eşinin bağımsız konut isteğine duyarsız kalma,
 • Eşin ev işlerini yapmaktan kaçınması,
 • Eşlerin çocuklarının bakımı, eğitimi vs. ilgilenmemesi
 • Evlilik sırlarının başkalarına anlatılması,
 • Eşin ahlaksızlıkla itham edilmesi
 1. Suç İşlemek
 2. Haysiyetsiz Bir Yaşam Sürme
 3. Cana Kastetmek (Öldürmeye Teşebbüs)
 4. Pek Kötü Davranış (Kötü Muamele)
 5. Zina (Aldatma)
 6. Ağır Derecede Onur Kırıcı Davranış
 7. Terk
 8. Akıl Hastalığı

 

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Verilerine Göre Boşanma Nedenleri

Türkiye İstatistik Kurumun tarafından ailelerin yaşam şekilleri ve değer yargılarına yönelik yapılan kapsamlı bir çalışmada evliliklerin boşanmayla neticelenmesinin sebepleri ve bu sebeplere ilişkin veriler yayımlanmıştır. Türkiye’de boşanma nedenleri ve en önemli boşanma nedenlerinin oranları şöyledir:

 1. Ağır Hastalık Durumu: Kadınların, eşinin ağır bir hastalığa yakalanması neticesinde %2,5 oranında, kocanın ise eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması neticesinde boşanma oranı %2,4 oranında olduğu sonucuyla karşılaşılmıştır.
 2. Aile İçi Cinsel Taciz: Kadınların aile içerisinde meydana gelen cinsel taciz olayları nedeniyle boşanma oranı %2,8 ve erkeklerin ise bu nedenle boşanma oranı %0,2 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.
 3. Yüz kızartıcı suçlar hırsızlık, dolandırıcılık, gasp gibi olaylar: Bu suçlardan dolayı kadınların boşanma oranı %2,9 ve erkeklerin ise boşanma oranı 1,1 seviyesindedir.
 4. Aldatma: Kadınların aldatma nedeniyle boşanma oranı %32,2 ve erkeklerin ise %8,7 oranında boşandıkları sonucu elde edilmiştir.
 5. Zararlı Alışkanlıklar (uyuşturucu, kumar ve içki): Kadınların madde bağımlılığı sebebiyle boşanma oranı %4,3 ve erkeklerin aynı gerekçeyle boşanma oranı %0,7 seviyesinde, kadınların kumar nedeniyle boşanma oranı %12,9 ve erkeklerin ise %0,6 seviyesinde, içki içmek sebebiyle boşanma oranı kadınlarda %23, erkeklerde ise 3,5 olduğu tespit edilmiştir.
 6. Çocuk Olmaması: Kadınların çocuk olmaması nedeniyle boşanma yüzdesi %3,1 ve erkeklerin ise bu nedenle boşanma yüzdesi %3,7 seviyesinde olduğu bulunmuştur.
 7. Ailedeki Çocuklara Karşı Kötü Muamele: Bu nedenle boşanma oranı kadınlarda %9,2 ve erkeklerde %2,6 seviyesinde olduğu bulunmuştur.
 8. Ekonomik Sıkıntılar ve Geçinememe: Kadınlarda %42,6 ve erkeklerde ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle boşanma oranı %17,8’dir.
 9. Terk Edilme/Terk etme: terk etme/terk edilme nedeniyle boşanma oranı kadınlarda %17,4 ve erkeklerde ise %12,2’dir.
 10. Eşlerin Saygısız Tutumları: Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması nedeniyle boşanma oranı kadınlarda %24,6 ve erkeklerin eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması nedeniyle boşanma oranı %24 oranında olduğu bulunmuştur.
 11. Aile İçi Şiddet: Kadınların aile içi şiddet nedeniyle boşanma oranı %36,4 ve erkeklerin ise boşanma oranı %2,5 oranında olduğu bulunmuştur.
 12. Sorumsuzluk ve İlgisizlik: Aile içerisinde fertlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeme ve ilgisizlik nedeniyle boşanma oranı kadınlarda %61,5 ve erkeklerde ise %40,2 oranındadır.
 13. Diğer Nedenler: Kadınların diğer nedenlerle boşanma oranı %8,2 ve erkeklerin diğer nedenlerle boşanma oranı ise %20,2 olduğu bulunmuştur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir